Kontajnery

Prepravné kontajnery pozostávajúce z palety a plastového veka a
pórovitého polypropylénového krytu.
 
  • Široká škála veľkostí paliet a krytov
  • Možnosť individuálneho nastavenia výšky krytu
  • Možnosť vystrihnúť dávkové okno
  • Možnosť tlače
  • Možnosť inštalácie všetkých druhov výplní / triediacich mriežok alebo všitých vložiek